મધ્યકટિબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધ્યકટિબંધ

પુંલિંગ

  • 1

    ઉષ્ણ ને શીત વચ્ચેનો-પૃથ્વીનો સમશીતોષ્ણ કટિબંધ.