ગુજરાતી

માં મધુયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મધુયા1મધ્યા2

મધુયા1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક પક્ષી.

ગુજરાતી

માં મધુયાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મધુયા1મધ્યા2

મધ્યા2

વિશેષણ

 • 1

  સ્ત્રી૰ શ્રૃતિના પાંચ પ્રકારમાંનો એક (દીપ્તા, આયતા, મૃદુ , કરુણા, મધ્યા).

 • 2

  વચલી આંગળી.

 • 3

  મધ્યમિકા.

 • 4

  મુગ્ધા અને પ્રૌઢા વચ્ચેની સ્ત્રી કે નાયિકા રજસ્વલા થવા લાગેલી કન્યા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્ત્રી૰ શ્રૃતિના પાંચ પ્રકારમાંનો એક (દીપ્તા, આયતા, મૃદુ , કરુણા, મધ્યા).

 • 2

  વચલી આંગળી.

 • 3

  મધ્યમિકા.

 • 4

  મુગ્ધા અને પ્રૌઢા વચ્ચેની સ્ત્રી કે નાયિકા રજસ્વલા થવા લાગેલી કન્યા.