મધવાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મધવાડો

પુંલિંગ

  • 1

    મધ માટે મધમાખ ઉછેરની જગા કે તે માટેનું સ્થાન; 'એપિયરી'.