મનથી ઊતરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનથી ઊતરી જવું

  • 1

    પ્રેમ ઓછો થવો કે ન રહેવો.