મનનો આંબળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનો આંબળો

  • 1

    અંટસ; ડંખ.