મનનો ડાઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનો ડાઘ

  • 1

    અંટસ; ડંખ.