મનનું સૂઝ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનનું સૂઝ્યું

  • 1

    મનમાં આવ્યું તે.