મનમાંથી કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાંથી કાઢી નાખવું

  • 1

    મનમાંથી દૂર કરવું; ભૂલી જવું.