મનમાં આણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં આણવું

  • 1

    લેખામાં લેવું; દરકાર કરવી.

  • 2

    લાગણી થવા દેવી.