મનમાં ઘોળાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં ઘોળાવું

  • 1

    મનમાં આવ્યા કરવું-ગૂંચવાયા કરવું.