મનમાં ચકલું પેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં ચકલું પેસવું

  • 1

    શંકા જાગવી.