મનમાં ફૂલાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં ફૂલાવું

  • 1

    હરખાવું; ખોટો હરખ આવવો; મનમાં ને મનમાં હરખાવું.