મનમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનમાં લેવું

  • 1

    ખોટું લગાડવું; અસર થવા દેવી.

  • 2

    લક્ષમાં લેવું.