મનુષ્યનિષ્ઠાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનુષ્યનિષ્ઠાવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    મનુષ્યની બુદ્ધિશક્તિ ઇ૰ પર નિષ્ઠા રાખીને વર્તવું જોઈએ એવો મત-વાદ; 'દ્યુમૅનિઝમ'.