મનુષ્યનિષ્ઠાવાદિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મનુષ્યનિષ્ઠાવાદિ

વિશેષણ

  • 1

    મનુષ્યનિષ્ઠાવાદમાં માનનારું.