મુનિવ્રત ધારણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુનિવ્રત ધારણ કરવું

  • 1

    ચૂપ રહેવું; ન બોલવું.