મન દોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મન દોડવું

  • 1

    તીવ્ર ઇચ્છા થવી.

  • 2

    મન કલ્પનાએ ચડવું.