ગુજરાતી

માં મૂરખાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂરખાઈ1મૂર્ખાઈ2

મૂરખાઈ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મૂર્ખાઈ.

ગુજરાતી

માં મૂરખાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મૂરખાઈ1મૂર્ખાઈ2

મૂર્ખાઈ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મૂર્ખતા.