મૂરખ માથે શીંગડાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂરખ માથે શીંગડાં

  • 1

    મૂર્ખતાની બાહ્ય નિશાની(ન હોય એવા અર્થમાં).