ગુજરાતી

માં મરઘોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરઘો1મરઘો2

મુરઘો1

પુંલિંગ

  • 1

    મરઘો.

ગુજરાતી

માં મરઘોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરઘો1મરઘો2

મરઘો2

પુંલિંગ

  • 1

    કૂકડો.

ગુજરાતી

માં મરઘોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મરઘો1મરઘો2

મરઘો

પુંલિંગ

  • 1

    કમોડનો તળિયાનો વળાંકવાળો ભાગ.