ગુજરાતી માં મરઘોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મરઘો1મરઘો2

મુરઘો1

પુંલિંગ

  • 1

    મરઘો.

ગુજરાતી માં મરઘોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મરઘો1મરઘો2

મરઘો2

પુંલિંગ

  • 1

    કૂકડો.

ગુજરાતી માં મરઘોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મરઘો1મરઘો2

મરઘો

પુંલિંગ

  • 1

    કમોડનો તળિયાનો વળાંકવાળો ભાગ.