ગુજરાતી

માં મરઘોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુરઘો1મરઘો2મરઘો3

મુરઘો1

પુંલિંગ

  • 1

    મરઘો.

ગુજરાતી

માં મરઘોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુરઘો1મરઘો2મરઘો3

મરઘો2

પુંલિંગ

  • 1

    કૂકડો.

ગુજરાતી

માં મરઘોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુરઘો1મરઘો2મરઘો3

મરઘો3

પુંલિંગ

  • 1

    કમોડનો તળિયાનો વળાંકવાળો ભાગ.