મરણ બગડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરણ બગડવું

  • 1

    મરતી વેળા સુખ ન પડવું; દુઃખી થઈને મરવું.

  • 2

    ઉત્તરક્રિયા બરાબર ન થવી.