ગુજરાતી

માં મર્ત્યલોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મર્ત્યલોક1મૃર્ત્યુલોક2

મર્ત્યલોક1

પુંલિંગ

  • 1

    મૃત્યુલોક.

ગુજરાતી

માં મર્ત્યલોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મર્ત્યલોક1મૃર્ત્યુલોક2

મૃર્ત્યુલોક2

પુંલિંગ

  • 1

    પૃથ્વી.