મર્યાદા દોરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મર્યાદા દોરવી

  • 1

    હઠ ઠરાવવી.