મર્યાદા સાચવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મર્યાદા સાચવવી

  • 1

    અદબ-લાજશરમ જાળવવી.