મરી ફાકવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મરી ફાકવાં

  • 1

    ચડ્યું ચડ્યું બોલવું; મગરૂરીમાં બક્યા કરવું.