મેલી ઉપાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલી ઉપાડવું

  • 1

    મળમૂત્રાદિ ઉપાડી લઈ જવું-નાખી આવવું.