મલોખાં મીઠાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મલોખાં મીઠાં કરવાં

  • 1

    મલેખામાંથી સ્વાદ શોધવા જેવો મિથ્યા પ્રયત્ન કરવો.