મેલ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેલ મૂકવો

  • 1

    (અંતરનો, મનનો) કપટ રાખવું (કપટ રાખ્યા વિના ખુલ્લું કહેવું).