મેળવણ નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળવણ નાખવું

  • 1

    અખરામણ ઉમેરવું.