મૂળાના પતીકા જેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળાના પતીકા જેવા

  • 1

    નગદ; કલદાર (રૂપિયા).