મેળ મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મેળ મળવો

  • 1

    હિસાબ મળવો; સિલક મળવી.

  • 2

    બનતી રાશ આવવી.