મૂળ શોધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂળ શોધવું

  • 1

    ઉત્પત્તિસ્થાન કે આદિકારણ શોધવું.