મસાલો ભભરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મસાલો ભભરાવવો

  • 1

    વઘારવું; બહલાવવું; રસિક કરવું.