ગુજરાતી

માં મહતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મહતી1મહેતી2

મહતી1

વિશેષણ

 • 1

  મોટી.

ગુજરાતી

માં મહતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મહતી1મહેતી2

મહેતી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શિક્ષિકા.

 • 2

  મહેતાજીની સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મોટી.

 • 2

  મહત્તા.

 • 3

  એક જાતની વીણા.