મહારાષ્ટ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહારાષ્ટ્રી

વિશેષણ

  • 1

    મહારાષ્ટ્રનું, -ને લગતું.

મહારાષ્ટ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહારાષ્ટ્રી

પુંલિંગ

  • 1

    મહારાષ્ટ્રનો રહેવાસી.

મહારાષ્ટ્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહારાષ્ટ્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મહારાષ્ટ્રની પ્રાકૃત ભાષા.