મહાસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહાસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોટી વિશાળ સભા.

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય સંસ્થા-'કૉંગ્રેસ'.