મહિનો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહિનો કરવો

  • 1

    માસિક પગાર ઠરાવવો.