મહોર મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મહોર મારવી

  • 1

    છાપ મારવી.

  • 2

    ખાસ કદર કરવી કે વિશિષ્ટતા આપવી.