માઈનો પૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માઈનો પૂત

  • 1

    જબરો પરાક્રમી-ખરો મરદ માણસ.