માગ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગ કરવો

  • 1

    રસ્તો કરવો.

  • 2

    અવકાશ કરવો.