માગું ઝીલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માગું ઝીલવું

  • 1

    સગાઈનું કહેણ સ્વીકારવું.