માટલી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માટલી આવવી

  • 1

    ખાવું ભરેલી માટલી વર કે કન્યા પક્ષ તરફથી આવવી.