માઠું તોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માઠું તોળવું

  • 1

    કંઈક ઓછું તોળવું.