માંડવો ઊભો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માંડવો ઊભો થવો

  • 1

    છોડી પરણાવવા જોગ થવી.