માણસની ઓળમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માણસની ઓળમાં હોવું

  • 1

    માણસાઈ ધરાવવી.