માતાનો કૂકડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતાનો કૂકડો

  • 1

    બહુ બોલકણો માણસ.