માતા ઢળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા ઢળવાં

  • 1

    શીતળાનો રોગ મટવા લાગવો; ઓરી ઇ૰ ના દાણા કરમવા.