માતા વાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માતા વાવવાં

  • 1

    જ્વારા વાવી માતાનું સ્થાપન કરવું.