માત્રાછંદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માત્રાછંદ

પુંલિંગ

  • 1

    માત્રામેળ છંદ.