માથાના વાળ ખરે તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથાના વાળ ખરે તેવું

  • 1

    ઘણું જ ભૂંડું; અસહ્ય.